Sim Đuôi Số 13

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0966.11.09.13 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0988.04.08.13 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0969.15.09.13 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0971.27.02.13 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0395.383.313 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
6 0378.321.213 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0329.49.2013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 034.25.1.2013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0981046813 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0869.396.113 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0869.868.313 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
12 0865.975.113 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0865.946.113 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0865.944.113 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0865.910.113 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0865.869.113 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0865.835.113 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0865.815.113 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0865.804.113 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0865.794.113 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0865.749.113 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0865.720.113 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0989.37.37.13 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0962.930.113 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0967.794.113 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 03.688.688.13 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0944.916.913 Vinaphone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0943.27.2013 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0947.51.2013 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 094.996.2013 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0944.20.2013 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0946.18.2013 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0919.18.08.13 Vinaphone 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0968.7555.13 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0968.87.2013 Viettel 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 0968.02.1113 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0978.413.713 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0989.663.613 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0979.15.09.13 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0395.213.213 Viettel 10,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
41 0826.13.13.13 Vinaphone 30,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 0832.13.13.13 Vinaphone 30,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 0817171313 Vinaphone 4,390,000 đ Sim gánh Đặt mua
44 0946134613 Vinaphone 4,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0849134913 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua