Sim Đuôi Số 12

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0965.16.04.12 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0987.06.01.12 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0966.14.02.12 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
4 0962.23.01.12 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0349.17.2012 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0353.26.03.12 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0346.07.08.12 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0368.11.09.12 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0965263212 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
10 0961.205.112 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 096.444.5112 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0986.009.212 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0984.172.712 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0986.19.03.12 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0968.57.2112 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0949.618.612 Vinaphone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0944.218.212 Vinaphone 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0944.915.912 Vinaphone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0943.87.2112 Vinaphone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0947.36.2112 Vinaphone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0979.030.212 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0984.281.812 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0968.3444.12 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0966.25.05.12 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 09689.777.12 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0982.15.2112 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0968.317.312 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0964.142.412 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0967.814.812 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0984.16.01.12 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0849999912 Vinaphone 4,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0916789112 Vinaphone 4,990,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0913123212 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0911192012 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0912123112 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0819882012 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 0856662012 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 0944444212 Vinaphone 5,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 0888188812 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0812221112 Vinaphone 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0829122012 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
42 0888886812 Vinaphone 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0833333112 Vinaphone 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0888800012 Vinaphone 6,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
45 0829072012 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua