Sim Đuôi Số 08

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0967.10.07.08 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0965.30.05.08 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0978.28.01.08 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0981.13.06.08 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0855.207.208 Vinaphone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0389.00.07.08 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 038.4444.908 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0367.34.2008 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0386.49.2008 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0342.10.09.08 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0342.23.03.08 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0343.01.07.08 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0382.08.11.08 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0978274208 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0984332508 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0962730608 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0973855408 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0978457208 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0967820508 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0962503408 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0969316208 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0971910108 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0986742708 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0962056508 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0979313908 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0973378608 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 086.2229.008 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0987.17.01.08 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0944.53.2008 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 0943.29.2008 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0972.28.10.08 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 09.7777.4808 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0975.903.908 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0966.414.008 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0967.61.8008 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0968.41.2008 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 0962.7555.08 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0964.73.8008 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 096.353.8008 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0966.34.8008 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0968.873.808 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 0969.294.808 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 0977.26.12.08 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 09679.08008 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0975.25.02.08 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua