Sim Đuôi Số 06

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0987.19.06.06 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0982.25.09.06 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0962.29.01.06 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0971.05.03.06 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0967.05.07.06 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 032.55678.06 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0359.026.206 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0364.405.406 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0964448206 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0981542906 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0983282706 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0961167706 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0979284106 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0977529406 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0987675306 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0978304406 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0984469806 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0975494206 Viettel 7,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0964213206 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0966653206 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0966927706 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0971937906 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0963878406 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0969512206 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0972794206 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0962453306 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0962351506 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0986.505.806 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0962.774.606 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
30 0947.666006 Vinaphone 10,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0977.709.706 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0963.199.606 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
33 0968.235.606 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
34 0974.13.12.06 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0974.777.406 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0986.302.306 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0972.28.11.06 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0978.313.606 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 09.8888.3506 Viettel 3,900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0985.29.11.06 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0977.26.07.06 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0986.03.11.06 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0962.0777.06 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 09.8288.6006 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0966.29.03.06 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua