Sim Đuôi Số 05

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0966.27.01.05 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0982.01.06.05 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0969.21.08.05 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 03333.05.205 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0355.19.01.05 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0985926505 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0969.464.005 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0962.774.505 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
9 0973.75.85.05 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0967.02.12.05 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0973.11.07.05 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0977.25.12.05 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0989.16.03.05 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0985.15.04.05 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0984.28.11.05 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0972.31.10.05 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0962.8833.05 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0988.454.005 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0968.774.005 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0972.17.04.05 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0377.205.205 Viettel 12,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
22 0888881505 Vinaphone 5,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
23 0812345605 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0917992005 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0915000505 Vinaphone 6,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0917072005 Vinaphone 7,390,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0817062005 Vinaphone 7,390,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 0889992005 Vinaphone 8,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0919082005 Vinaphone 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0919082005 Vinaphone 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0818005005 Vinaphone 12,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
32 0847777805 Vinaphone 590,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0858885505 Vinaphone 790,000 đ Sim gánh Đặt mua
34 0945605705 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0888777205 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0858555805 Vinaphone 890,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0888695005 Vinaphone 1,190,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0918180005 Vinaphone 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0858508805 Vinaphone 1,590,000 đ Sim đối Đặt mua
40 0916009005 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0844054405 Vinaphone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0849405405 Vinaphone 2,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
43 0911892005 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0911892005 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0911152005 Vinaphone 2,590,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua