Sim Đuôi Số 04

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0972.06.09.04 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0966.23.12.04 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 033.606.4404 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
4 0346.903.904 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0386.49.2004 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0979683004 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0964937404 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
8 0979823004 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0973.387.004 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 08686.98.004 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 086.775.4404 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
12 0867.58.4404 Viettel 900,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 08686.34404 Viettel 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
14 0965.222.904 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0985.60.2204 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 098.444.6004 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0984.915.004 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0966.829.004 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0912.88.2004 Vinaphone 10,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 09.1797.2004 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0983.525.404 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0983.58.0004 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0976.515.404 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0975.905.904 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0983.801.804 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0973.05.01.04 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 09662.666.04 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0967.207.204 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0966.04.15.04 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0987.666.004 Viettel 3,900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0983.666.104 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 096990.2004 Viettel 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0969.23.2004 Viettel 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 0965.609.604 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0989.012204 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0968.959.004 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0333333.504 Viettel 20,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0888880804 Vinaphone 4,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0919962004 Vinaphone 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0819822004 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 0886604604 Vinaphone 5,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
42 0919812004 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0919972004 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0853045304 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0914567804 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua