Sim Đuôi Số 02

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0343.75.1102 Viettel 1,200,000 đ Sim đặt biệt Đặt mua
2 0354.43.1102 Viettel 1,000,000 đ Sim đặt biệt Đặt mua
3 0961.27.02.02 Viettel 2,800,000 đ Sim gánh Đặt mua
4 0985.09.03.02 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0329.42.1102 Viettel 1,200,000 đ Sim đặt biệt Đặt mua
6 0367.94.1102 Viettel 1,500,000 đ Sim đặt biệt Đặt mua
7 0343.50.1102 Viettel 1,200,000 đ Sim đặt biệt Đặt mua
8 0965.11.03.02 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0976.14.10.02 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0969.18.07.02 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0963.83.79.02 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0962.09.05.02 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0962.12.05.02 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0989.25.07.02 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0971.07.07.02 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0965.21.12.02 Viettel 2,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
17 03333.966.02 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0384.401.402 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0357.16.04.02 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0962293002 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0981.935.202 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0981629002 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0962254002 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0966.119.002 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0966.477.002 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0982.144.202 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0966.577.202 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0868.367.102 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0961.422.102 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0976.425.102 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0985.389.102 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0988.36.01.02 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0982.10.04.02 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 09.676.11102 Viettel 5,000,000 đ Sim đặt biệt Đặt mua
35 0981.87.1102 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0977.06.1102 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 098.578.1102 Viettel 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0962.08.1102 Viettel 5,000,000 đ Sim đặt biệt Đặt mua
39 0973.95.1102 Viettel 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0968.357.202 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
41 0986.57.0002 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0974.05.1102 Viettel 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0978.14.01.02 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0982.01.03.02 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0977.02.09.02 Viettel 3,900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua