Sim đuôi đầu 097

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0973.07.09.22 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0974.27.04.22 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0975.05.01.22 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0973.04.02.18 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0971.31.03.21 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0971.401.788 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 097.100.1518 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0973.07.4953 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0972.13.07.01 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0973.03.12.90 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0973.07.08.17 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0976.22.07.21 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0975.15.05.17 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0975.15.07.22 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0978.29.08.21 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0972.29.06.18 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0975.30.01.19 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0974.18.10.22 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0979.08.05.21 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0976.21.10.22 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0978.14.03.00 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0973.11.04.22 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0972.23.03.21 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0974.23.09.19 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0975.21.06.20 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0977.17.04.19 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0978.14.11.20 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0974.517.068 Viettel 1,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
29 0973.327.479 Viettel 1,600,000 đ Sim thần tài Đặt mua
30 0976.593.079 Viettel 1,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
31 0972.673.079 Viettel 1,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
32 0974.634.079 Viettel 1,200,000 đ Sim thần tài Đặt mua
33 0972.194.079 Viettel 1,200,000 đ Sim thần tài Đặt mua
34 0977.281.679 Viettel 3,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
35 0972.658.779 Viettel 4,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
36 0972.956.279 Viettel 3,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
37 0978.330.479 Viettel 1,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
38 0973.526.479 Viettel 1,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
39 0978.374.179 Viettel 1,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
40 0971.574.879 Viettel 1,200,000 đ Sim thần tài Đặt mua
41 0973.598.379 Viettel 3,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
42 0971.574.679 Viettel 1,800,000 đ Sim thần tài Đặt mua
43 0971.174.679 Viettel 1,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
44 0975.96.0179 Viettel 2,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
45 0971.259.679 Viettel 3,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua