Sim Đuôi 999

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0972.595.999 Viettel 79,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
2 0972.58.9999 Viettel 500,000,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
3 08.1970.5999 Vinaphone 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
4 0368.540.999 Viettel 6,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
5 0363.474.999 Viettel 15,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
6 0344.300.999 Viettel 15,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
7 0367.22.7999 Viettel 15,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
8 0332.877.999 Viettel 20,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
9 0377.06.1999 Viettel 10,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
10 0368.026.999 Viettel 10,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
11 037.464.3999 Viettel 6,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
12 038.559.3999 Viettel 16,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
13 0339.852.999 Viettel 10,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
14 0385.334.999 Viettel 10,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
15 0385.09.69.99 Viettel 12,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
16 0376.018.999 Viettel 12,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
17 0365.504.999 Viettel 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
18 0352.534.999 Viettel 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
19 0352.450.999 Viettel 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
20 0393.277.999 Viettel 15,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
21 0399.70.3999 Viettel 10,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
22 036.286.5999 Viettel 15,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
23 033.595.0999 Viettel 10,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
24 0376.812.999 Viettel 10,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
25 0362.986.999 Viettel 20,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
26 0347.265.999 Viettel 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
27 03.7275.8999 Viettel 10,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
28 03456.32.999 Viettel 30,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
29 0332.911.999 Viettel 25,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
30 0369.722.999 Viettel 15,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
31 0359.55.1999 Viettel 20,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
32 0392.702.999 Viettel 10,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
33 0375.090.999 Viettel 20,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
34 0374.29.79.99 Viettel 15,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
35 0392.388.999 Viettel 25,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
36 0332.383.999 Viettel 25,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
37 0345.57.6999 Viettel 15,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
38 0364.585.999 Viettel 15,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
39 0364.415.999 Viettel 6,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
40 0342.318.999 Viettel 8,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
41 0354.19.29.99 Viettel 15,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
42 03.5959.1999 Viettel 35,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
43 039.6568.999 Viettel 30,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
44 0368.74.3999 Viettel 6,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
45 0372.144.999 Viettel 6,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua