Sim Đuôi 96 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0375.13.02.96 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 03.5959.9296 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0369.387.396 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 035.9660096 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0385.20.10.96 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0332.15.02.96 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0372.31.01.96 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0366.29.05.96 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0347.14.05.96 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0365.25.02.96 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0332.13.04.96 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0394.23.01.96 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0325.30.05.96 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0389.36.9696 Viettel 3,900,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 03.6868.9696 Viettel 20,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
16 0357.596.596 Viettel 12,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
17 0399.96.69.96 Viettel 20,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 033.7979.896 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0396.282.396 Viettel 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0378.36.9596 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 039.667.3696 Viettel 750,000 đ Sim gánh Đặt mua
22 0366.333.096 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0355.900.996 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 033.953.8696 Viettel 750,000 đ Sim gánh Đặt mua
25 0362.122.196 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0329.022.996 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0397.866.296 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 03.6600.6696 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 0356.528.696 Viettel 750,000 đ Sim gánh Đặt mua
30 0327.998.596 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0368.986.596 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0353.226.896 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0333.879.896 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0332.96.27.96 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0363.623.996 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0366.16.26.96 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
37 0383.286.296 Viettel 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0356.3355.96 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0346.36.36.96 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
40 032.996.0196 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0345.323.696 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 0332.181.696 Viettel 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 0336.303.696 Viettel 1,300,000 đ Sim gánh Đặt mua
44 0333.868.596 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0327.133.696 Viettel 750,000 đ Sim gánh Đặt mua