Sim Đuôi 94 đầu 08

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 086.87.88.594 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0866.191.494 Viettel 900,000 đ Sim gánh Đặt mua
3 0819199494 Vinaphone 4,390,000 đ Sim gánh Đặt mua
4 0886567894 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0835678994 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0888000094 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0839399994 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0824561994 Vinaphone 5,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0828091994 Vinaphone 5,690,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0815678994 Vinaphone 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0813331994 Vinaphone 6,190,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0816781994 Vinaphone 6,190,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0838194194 Vinaphone 6,300,000 đ Sim taxi Đặt mua
14 0816994994 Vinaphone 7,900,000 đ Sim taxi Đặt mua
15 0827051994 Vinaphone 7,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0815091994 Vinaphone 7,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0888948894 Vinaphone 7,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0886666694 Vinaphone 9,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0889898994 Vinaphone 12,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0886994494 Vinaphone 690,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 0827899494 Vinaphone 990,000 đ Sim gánh Đặt mua
22 0857899494 Vinaphone 990,000 đ Sim gánh Đặt mua
23 0817899494 Vinaphone 990,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0853339494 Vinaphone 990,000 đ Sim gánh Đặt mua
25 0846669494 Vinaphone 990,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 0829494994 Vinaphone 1,190,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0848992994 Vinaphone 1,390,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0888555394 Vinaphone 1,390,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0844477794 Vinaphone 1,390,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0833367894 Vinaphone 1,390,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0852868694 Vinaphone 1,390,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0888384394 Vinaphone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0813579494 Vinaphone 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
34 0813339494 Vinaphone 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
35 0858222294 Vinaphone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0852229494 Vinaphone 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
37 0819869494 Vinaphone 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
38 0826669494 Vinaphone 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 0888959494 Vinaphone 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
40 0888009494 Vinaphone 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
41 0824689494 Vinaphone 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 0826789494 Vinaphone 1,590,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 0888000494 Vinaphone 1,690,000 đ Sim gánh Đặt mua
44 0888967894 Vinaphone 1,690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0888591994 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua