Sim Đuôi 94 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0354.10.11.94 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0347.16.09.94 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0385.26.01.94 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0376.749.794 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0328.05.05.94 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0343.16.07.94 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0383.17.01.94 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0377.14.08.94 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0334.04.03.94 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0397.24.06.94 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0338.63.9994 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 036.34568.94 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 03949.334.94 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
14 0328.94.93.94 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 03.4949.2494 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
16 0372.343.494 Viettel 750,000 đ Sim gánh Đặt mua
17 0367.866.994 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0367.194.394 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0395.584.594 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0339.78.9994 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0397.84.94.94 Viettel 64,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
22 0396.774.994 Viettel 64,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0384.74.84.94 Viettel 3,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0378.74.84.94 Viettel 35,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
25 037.3333.994 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 037.3333.094 Viettel 64,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0366.93.94.94 Viettel 18,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0366.92.94.94 Viettel 13,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 0366.90.94.94 Viettel 13,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
30 0366.74.94.94 Viettel 13,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
31 03.6666.7694 Viettel 64,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 03.6666.7594 Viettel 64,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 03.6666.7494 Viettel 72,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
34 0358.393.394 Viettel 13,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0335.96.94.94 Viettel 5,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
36 0328.92.94.94 Viettel 64,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
37 0376.955.694 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0399.015.994 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0347.286.094 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0385.206.994 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0349.256.094 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0349.735.094 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0333.456.994 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0328.56789.4 Viettel 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0398.394.394 Viettel 5,500,000 đ Sim taxi Đặt mua