Sim Đuôi 89 đầu 09

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0981.955.989 Viettel 9,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0963.689.589 Viettel 9,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
3 0968.496.489 Viettel 900,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
4 0984.957.089 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0967.743.189 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
6 0963.994.189 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
7 0981.057.489 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 096.445.0289 Viettel 900,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
9 0981.377.489 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0961.754.489 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
11 0966.735.489 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
12 0971.967.489 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0981396089 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0969.495.489 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
15 0971.784.489 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0966.20.3489 Viettel 900,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
17 0986.64.0289 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0948.79.39.89 Vinaphone 2,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 09.11244689 Vinaphone 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0948.17.11.89 Vinaphone 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
21 0944.25.11.89 Vinaphone 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
22 0949.13.12.89 Vinaphone 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
23 0949.02.11.89 Vinaphone 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
24 0943.08.11.89 Vinaphone 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
25 0945.09.11.89 Vinaphone 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
26 0942.13.11.89 Vinaphone 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
27 0948.14.11.89 Vinaphone 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
28 0943.18.0289 Vinaphone 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
29 0946.03.03.89 Vinaphone 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
30 0942.08.03.89 Vinaphone 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
31 0944.08.03.89 Vinaphone 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
32 0948.14.03.89 Vinaphone 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
33 0944.22.03.89 Vinaphone 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
34 0948.12.04.89 Vinaphone 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
35 0945.13.04.89 Vinaphone 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
36 0942.18.04.89 Vinaphone 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
37 0942.02.01.89 Vinaphone 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
38 0944.04.01.89 Vinaphone 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
39 0944.10.01.89 Vinaphone 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
40 0949.16.01.89 Vinaphone 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
41 0945.22.01.89 Vinaphone 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
42 0942.24.01.89 Vinaphone 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
43 0947.30.01.89 Vinaphone 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
44 0946.06.0289 Vinaphone 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
45 0942.12.0289 Vinaphone 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua