Sim Đuôi 85 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0344.03.05.85 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
2 0382.19.02.85 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0346.05.11.85 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0384.16.11.85 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0347.05.12.85 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0379.12.03.85 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0394.17.12.85 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0342.17.10.85 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0374.26.04.85 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0335.17.02.85 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0339.19.04.85 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0345.11.07.85 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0378.01.04.85 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0348.01.06.85 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0365.05.08.85 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0377.17.11.85 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 03.8886.8885 Viettel 15,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0339.939.585 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 035.383.8685 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0358.556.885 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0398.162.585 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
22 0393.666.285 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0356.356.285 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0356.373.585 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
25 0335.292.585 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 0385.581.585 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
27 0389.515.885 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0332.2323.85 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0384.65.75.85 Viettel 35,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
30 03.7887.85.85 Viettel 18,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
31 037.3333.585 Viettel 18,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 037.3333.485 Viettel 64,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 036.7777.085 Viettel 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0366.89.85.85 Viettel 18,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
35 0366.87.85.85 Viettel 13,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
36 0366.82.85.85 Viettel 165,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
37 03.66667.885 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 03.6666.77.85 Viettel 72,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 03.6666.7685 Viettel 72,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 03.6666.7385 Viettel 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0338.029.185 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0368.355.885 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0359.3333.85 Viettel 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 03.6565.9585 Viettel 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0386.111.885 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua