Sim Đuôi 81 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0335.49.1981 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 03.4848.1981 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0397.14.1981 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0389.74.1981 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0342.15.07.81 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0379.01.06.81 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0327.16.07.81 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0385.06.12.81 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0348.11.03.81 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0364.15.01.81 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
11 0378.080.081 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0378.31.51.81 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0329.318.381 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0.3333.70581 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 033.678.7181 Viettel 750,000 đ Sim gánh Đặt mua
16 037.889.8081 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0356.636.181 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0356.31.8881 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 032.881.6181 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 0325.81.86.81 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 036.405.1981 Viettel 900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0349.13.1981 Viettel 850,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0384.61.71.81 Viettel 15,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 036.7777.081 Viettel 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0366.71.81.81 Viettel 18,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 03.6666.7681 Viettel 76,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 03.6666.7581 Viettel 64,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0335.144.881 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0387.87.85.81 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0385.75.6881 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0329.372.481 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0383383881 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0353.777.981 Viettel 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0347.481.481 Viettel 5,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
35 0393.11.8181 Viettel 1,800,000 đ Sim gánh Đặt mua
36 0.333.999.781 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0338233881 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0398226881 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0353.18.07.81 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0349.12.05.81 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0329.06.07.81 Viettel 599,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0343.14.03.81 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0334.09.07.81 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0343.08.02.81 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0394.05.10.81 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua