Sim Đuôi 80 đầu 08

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0868.495.980 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0868.755.880 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0866.040.080 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
4 0865.23.09.80 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0832180180 Vinaphone 4,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
6 0825555580 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0813680680 Vinaphone 5,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
8 0888886780 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0889088980 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0858808880 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0888811180 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0817680680 Vinaphone 5,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
13 0825555580 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0813680680 Vinaphone 5,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
15 0886000080 Vinaphone 5,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
16 0889787980 Vinaphone 5,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0819051980 Vinaphone 5,590,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0827888880 Vinaphone 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0856788880 Vinaphone 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0827888880 Vinaphone 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0828282080 Vinaphone 6,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
22 0828787980 Vinaphone 6,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0833331080 Vinaphone 6,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0819988880 Vinaphone 6,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0812801280 Vinaphone 7,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0816808080 Vinaphone 27,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
27 0818001080 Vinaphone 100,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0847777580 Vinaphone 590,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0886858680 Vinaphone 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0829008880 Vinaphone 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0859678980 Vinaphone 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0823008880 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0834567280 Vinaphone 890,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0822278880 Vinaphone 890,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0857588880 Vinaphone 990,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0847898080 Vinaphone 990,000 đ Sim gánh Đặt mua
37 0818008580 Vinaphone 1,290,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0858050080 Vinaphone 1,390,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 0858585380 Vinaphone 1,390,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0814567880 Vinaphone 1,390,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0823188880 Vinaphone 1,390,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0826668080 Vinaphone 1,390,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 0822998080 Vinaphone 1,390,000 đ Sim gánh Đặt mua
44 0822668080 Vinaphone 1,390,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0822388880 Vinaphone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua