Sim Đuôi 80 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0352.888.580 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0379.30.1980 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0357.31.1980 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0384.14.06.80 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0345.29.03.80 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0384.20.12.80 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0384.13.10.80 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
8 0397.42.1980 Viettel 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0382.010.080 Viettel 750,000 đ Sim gánh Đặt mua
10 0355.079.080 Viettel 750,000 đ Sim gánh Đặt mua
11 032.7779.280 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0367.910.980 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0367.908.980 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0327.80.86.80 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 03333.01380 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 03.3456.2680 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0343.660.880 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0358.850.580 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0355.030.080 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 0365.810.180 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0359.76.7980 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 03.563.08880 Viettel 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0356.356.580 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 03333.759.80 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 03.6666.7580 Viettel 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 03.85.84.82.80 Viettel 4,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0385.40.60.80 Viettel 13,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 038.22.66.880 Viettel 56,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 037.3333.180 Viettel 64,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0366.89.80.80 Viettel 72,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
31 0366.87.80.80 Viettel 57,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 0362.50.70.80 Viettel 64,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
33 0325.882.880 Viettel 64,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0325.81.80.80 Viettel 64,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
35 0392.85.89.80 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0333.561.880 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0328.562.880 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0348.95.45.80 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0374.51.7980 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0374.897.080 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
41 0359.3333.80 Viettel 2,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0388.000.880 Viettel 3,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0396.889.880 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 03.7557.0880 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0366.999.680 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua