Sim Đuôi 8 đầu 09

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0973.04.02.18 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0971.401.788 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 097.100.1518 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0984.24.10.18 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0972.29.06.18 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0974.517.068 Viettel 1,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
7 0964.209068 Viettel 1,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
8 0986.354.068 Viettel 1,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
9 0983.804.768 Viettel 1,200,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
10 0973.19.02.18 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0981.355.868 Viettel 20,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
12 0961.514.388 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0968.20.12.18 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0985.03.07.28 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0975.02.06.28 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0979.21.04.98 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0967.10.07.08 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0965.30.05.08 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0962.27.05.18 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0983.12.07.18 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0969.06.04.18 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0978.21.05.98 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 097.148.2388 Viettel 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0972.16.02.18 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0967.511.858 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 0981.605.668 Viettel 7,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
27 0961.14.04.18 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0968.25.12.18 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0972.35.1518 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0961.26.02.98 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0978.28.01.08 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0981.07.11.18 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0973.000.868 Viettel 16,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
34 0973.54.15.18 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0981.13.06.08 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0984.24.07.98 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 096.182.6668 Viettel 22,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
38 0967.286.288 Viettel 15,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0976.286.568 Viettel 13,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
40 0975.386.568 Viettel 12,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
41 0983.15.18.78 Viettel 5,000,000 đ Sim ông địa Đặt mua
42 0963.604.668 Viettel 4,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
43 0963.041.668 Viettel 4,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
44 0962.904.668 Viettel 5,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
45 096.224.0668 Viettel 4,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua