Sim Đuôi 69 đầu 08

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0869.788.369 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
2 0869.33.2369 Viettel 900,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
3 0868.923.469 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
4 086.558.0169 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
5 0869.50.1369 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
6 0869.823.969 Viettel 900,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0869.03.1369 Viettel 900,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
8 0889695969 Vinaphone 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
9 0854495969 Vinaphone 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
10 0833886869 Vinaphone 4,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0823696869 Vinaphone 4,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0886697969 Vinaphone 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0823368369 Vinaphone 4,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
14 0888968669 Vinaphone 4,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0858858969 Vinaphone 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
16 0832699969 Vinaphone 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
17 0818929969 Vinaphone 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0833266669 Vinaphone 4,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0832366669 Vinaphone 4,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0886662669 Vinaphone 4,290,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0819000169 Vinaphone 4,290,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
22 0842696869 Vinaphone 4,290,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0888169969 Vinaphone 4,390,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0846694669 Vinaphone 4,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0857495969 Vinaphone 4,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 0855696669 Vinaphone 4,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0888676669 Vinaphone 4,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0824686869 Vinaphone 4,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0845678369 Vinaphone 4,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
30 0829568569 Vinaphone 4,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
31 0823568569 Vinaphone 4,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
32 0815568569 Vinaphone 4,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
33 0822288869 Vinaphone 4,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0856166669 Vinaphone 4,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0886999169 Vinaphone 4,590,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
36 0838959969 Vinaphone 4,890,000 đ Sim gánh Đặt mua
37 0819001269 Vinaphone 4,990,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
38 0846699669 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0817686969 Vinaphone 5,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
40 0818000169 Vinaphone 5,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
41 0844556669 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0889595969 Vinaphone 5,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 0888909969 Vinaphone 5,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
44 0858268269 Vinaphone 5,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
45 0856789569 Vinaphone 5,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua