Sim Đuôi 65 đầu 08

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0869.000.265 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 08681.8686.5 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0842565565 Vinaphone 4,000,000 đ Sim đối Đặt mua
4 0833765765 Vinaphone 4,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
5 0886686565 Vinaphone 4,390,000 đ Sim gánh Đặt mua
6 0838383565 Vinaphone 4,890,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0888556665 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0888833365 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0886266665 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0888868865 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0888880365 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0886366665 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0858865865 Vinaphone 6,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
14 0888999365 Vinaphone 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0853655365 Vinaphone 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0858865865 Vinaphone 6,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
17 0888999365 Vinaphone 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0815865865 Vinaphone 7,900,000 đ Sim taxi Đặt mua
19 0848665665 Vinaphone 7,900,000 đ Sim taxi Đặt mua
20 0823652365 Vinaphone 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0836508365 Vinaphone 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0845555965 Vinaphone 590,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0852662665 Vinaphone 1,290,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0836665565 Vinaphone 1,390,000 đ Sim gánh Đặt mua
25 0819008865 Vinaphone 1,390,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0889686865 Vinaphone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0886365665 Vinaphone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0835796565 Vinaphone 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 0827896565 Vinaphone 1,590,000 đ Sim gánh Đặt mua
30 0819001665 Vinaphone 1,690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0858663665 Vinaphone 1,690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0819006465 Vinaphone 1,690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0833388865 Vinaphone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0889555365 Vinaphone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0819986565 Vinaphone 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
36 0819956565 Vinaphone 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
37 0819926565 Vinaphone 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
38 0819906565 Vinaphone 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 0823336565 Vinaphone 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
40 0833885665 Vinaphone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0819985665 Vinaphone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0819976565 Vinaphone 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 0845555665 Vinaphone 2,990,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0856789765 Vinaphone 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0855555265 Vinaphone 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua