Sim Đuôi 64 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0352.44.54.64 Viettel 3,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
2 0342.263.264 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0389.84.74.64 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
4 0333.60.63.64 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 038.4343.464 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
6 036.236.1964 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0397.668.664 Viettel 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0385.661.664 Viettel 56,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 03.7887.64.64 Viettel 13,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
10 037.3333.664 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0366.74.64.64 Viettel 44,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
12 03.6666.77.64 Viettel 72,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 03.6666.7564 Viettel 64,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 03.6666.7464 Viettel 64,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 03.5555.7364 Viettel 44,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0348.825.964 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0345.64.62.64 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0347.31.31.64 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0333.000.864 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0388888.764 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0365.66.1964 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0353.999.364 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0333.888.164 Viettel 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 034.989.1964 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0345.03.1964 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0386.667.664 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0359.84.64.64 Viettel 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0377.665.664 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0383.667.664 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0379.668.664 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0357.84.64.64 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 0358.94.64.64 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
33 0358.04.64.64 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
34 0392.661.664 Viettel 1,400,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0388.661.664 Viettel 1,400,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0379.660.664 Viettel 1,400,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0376.662.664 Viettel 1,400,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0388.663.664 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0383.663.664 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0374.664.664 Viettel 7,500,000 đ Sim taxi Đặt mua