Sim Đuôi 6 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0347.25.8386 Viettel 1,800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
2 0347.20.8386 Viettel 1,600,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
3 0375.13.02.96 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 03.5959.9296 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0343.51.55.56 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0342.535.636 Viettel 900,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0369.387.396 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 032.55678.06 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0359.026.206 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 035.9660096 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0326.621.126 Viettel 1,200,000 đ Sim đối Đặt mua
12 0357.111.656 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0382.376.876 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0386.436.836 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0354.111.336 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0387.16.16.76 Viettel 900,000 đ Sim gánh Đặt mua
17 0384.27.3636 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0369.845.266 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 034.357.6066 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0345.590.766 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0343.484.766 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0343.710.466 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0337.66.52.66 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 03434.13.066 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0346.579.866 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0346.491.066 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0329.503.466 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 03.9463.9466 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0325.886.766 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0356.452.766 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0355.879.166 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0357.983.966 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0344.789.166 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0375.236.966 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0386.088.566 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0354.070.366 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0376.538.566 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0342.180.166 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0345.75.1966 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0332.86.04.86 Viettel 900,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
41 0335.86.94.86 Viettel 900,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
42 0357.428.486 Viettel 700,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
43 0395.34.8186 Viettel 700,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
44 0352.78.3386 Viettel 700,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
45 0342.739.086 Viettel 650,000 đ Sim lộc phát Đặt mua