Sim Đuôi 59 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0346.158.159 Viettel 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
2 0343.338.959 Viettel 900,000 đ Sim gánh Đặt mua
3 0347.79.69.59 Viettel 900,000 đ Sim gánh Đặt mua
4 0389.59.29.59 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
5 0337.758.759 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0328.161.959 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0398.666.159 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
8 0389.868.359 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
9 0358.02.5559 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0353.59.38.59 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0395.59.12.59 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
12 0333.15.3959 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 03.6662.5659 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0332.283.559 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 03333.00.259 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
16 0328.4567.59 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 03.44448.659 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0327.09.19.59 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 0359.202.359 Viettel 750,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
20 0372.39.39.59 Viettel 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 0343.593.359 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
22 0338.5566.59 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0325.903.959 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0325.066.559 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0355.869.759 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0357.989.259 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
27 0389.75.5859 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0.33999.1559 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0365.078.159 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
30 0338.338.259 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
31 0.34567.3159 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
32 0.33666.1659 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0352.759.859 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0335.737.959 Viettel 750,000 đ Sim gánh Đặt mua
35 0392.60.5559 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0395.039.359 Viettel 900,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
37 0358.166.959 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
38 0338.138.959 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 033.9996.259 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
40 0375.661.559 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0337.229.959 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 0335.222.359 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
43 0393.393959 Viettel 3,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
44 037.9595559 Viettel 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0388.52.57.59 Viettel 72,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua