Sim Đuôi 55 đầu 08

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0868.667.255 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0815.004.555 Vinaphone 2,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
3 0856789355 Vinaphone 4,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0889246555 Vinaphone 4,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
5 0888237555 Vinaphone 4,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
6 0837155155 Vinaphone 4,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
7 0818181955 Vinaphone 4,290,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0888678955 Vinaphone 4,390,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0855229955 Vinaphone 4,500,000 đ Sim kép Đặt mua
10 0815123455 Vinaphone 4,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0886681555 Vinaphone 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
12 0852553555 Vinaphone 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
13 0886878555 Vinaphone 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
14 0888208555 Vinaphone 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
15 0889879555 Vinaphone 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
16 0837955955 Vinaphone 5,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
17 0889222255 Vinaphone 5,000,000 đ Sim kép Đặt mua
18 0888000855 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0888889255 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0888883655 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0888883155 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0888882655 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0856789155 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0888515155 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0832277555 Vinaphone 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
26 0812347555 Vinaphone 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
27 0833577555 Vinaphone 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
28 0886681555 Vinaphone 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
29 0852553555 Vinaphone 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
30 0886878555 Vinaphone 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
31 0888208555 Vinaphone 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
32 0889879555 Vinaphone 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
33 0837955955 Vinaphone 5,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
34 0889222255 Vinaphone 5,000,000 đ Sim kép Đặt mua
35 0888333255 Vinaphone 5,090,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0855800855 Vinaphone 5,190,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0889889955 Vinaphone 5,690,000 đ Sim kép Đặt mua
38 0886626555 Vinaphone 5,990,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
39 0888651555 Vinaphone 5,990,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
40 0846255255 Vinaphone 6,900,000 đ Sim taxi Đặt mua
41 0812456555 Vinaphone 6,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
42 0888885955 Vinaphone 7,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0888885655 Vinaphone 7,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0889368555 Vinaphone 7,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
45 0853854855 Vinaphone 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua