Sim Đuôi 54 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0386.053.054 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 03.888889.54 Viettel 4,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0388.94.74.54 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
4 033333.9254 Viettel 1,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0399.11.33.54 Viettel 44,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 03.7887.54.54 Viettel 88,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 036.7777.054 Viettel 64,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 03.6666.7554 Viettel 64,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 03.55558.554 Viettel 18,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0352.187654 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0355.187654 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 035.33.87654 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0346.9999.54 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0373.4.87654 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0354.151.454 Viettel 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
16 0345678754 Viettel 10,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0357.722.454 Viettel 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0352.04.54.54 Viettel 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 0378.557.554 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0398.556.554 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0373.034.054 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0392.494.454 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
23 0359.84.54.54 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0384.64.54.54 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
25 0358.94.54.54 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 0398.540.454 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
27 0358.84.54.54 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0363.854.854 Viettel 4,900,000 đ Sim taxi Đặt mua
29 0363.654.654 Viettel 4,900,000 đ Sim taxi Đặt mua
30 0374.554.554 Viettel 6,500,000 đ Sim taxi Đặt mua