Sim Đuôi 53 đầu 09

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0973.07.4953 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0978.41.4953 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0984.27.4953 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0961.27.4953 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0977.569.353 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0981740353 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0969.291.553 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0988820353 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0985197553 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0983.259.253 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0966.000.953 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0966.400.353 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0966.799.353 Viettel 900,000 đ Sim gánh Đặt mua
14 0965.200.553 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0977.993.953 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0976.51.4953 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0967.64.4953 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 094.332.3553 Vinaphone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0915.003.553 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 09.4567.3553 Vinaphone 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0988.40.5553 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0982.646.353 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 097.888.4953 Viettel 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0968.241.353 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
25 0969.3111.53 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 09688.42.053 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 09624.777.53 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0968.886.453 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0966.105.053 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0986.835.853 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0964.53.52.53 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 09.6888.7753 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0985.350.553 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0962.847.053 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0976.556.353 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0966.979.553 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0988.049.153 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0947534953 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0943653653 Vinaphone 7,900,000 đ Sim taxi Đặt mua
40 0911774953 Vinaphone 18,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0944134953 Vinaphone 18,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0943333653 Vinaphone 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0946678953 Vinaphone 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0941952953 Vinaphone 890,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0948559553 Vinaphone 1,190,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua