Sim Đuôi 53 đầu 08

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0866.47.4953 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0865.94.49.53 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0886553553 Vinaphone 4,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
4 0818001953 Vinaphone 4,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0849999953 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0833335353 Vinaphone 5,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0888883353 Vinaphone 5,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
8 0853134953 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0858134953 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0822774953 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0833335353 Vinaphone 5,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
12 0813555553 Vinaphone 7,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0813555553 Vinaphone 7,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0855774953 Vinaphone 9,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0815134953 Vinaphone 9,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0844049053 Vinaphone 10,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0888888153 Vinaphone 12,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0888888153 Vinaphone 12,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0888049053 Vinaphone 30,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0847777153 Vinaphone 590,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0847777653 Vinaphone 590,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0829152153 Vinaphone 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0842345653 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0825555253 Vinaphone 1,390,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0828828353 Vinaphone 1,390,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 0855588853 Vinaphone 1,390,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0838154953 Vinaphone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0819965353 Vinaphone 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 0822335353 Vinaphone 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
30 0819995353 Vinaphone 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
31 0828282353 Vinaphone 1,690,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 0856753753 Vinaphone 2,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
33 0823333553 Vinaphone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0829295353 Vinaphone 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
35 0819195353 Vinaphone 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
36 0812125353 Vinaphone 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
37 0856515253 Vinaphone 2,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0856515253 Vinaphone 2,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0818005253 Vinaphone 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0857575753 Vinaphone 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0825255353 Vinaphone 2,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 0888222353 Vinaphone 2,590,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 0829532953 Vinaphone 2,990,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0856134953 Vinaphone 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0818185353 Vinaphone 3,000,000 đ Sim gánh Đặt mua