Sim Đuôi 53 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0394.252.253 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 033.4449.453 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0353.56.0353 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
4 0375.33.43.53 Viettel 1,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
5 0356.353.653 Viettel 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 039.539.53.53 Viettel 72,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0385.49.53.53 Viettel 23,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
8 0382.888.353 Viettel 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
9 0379.19.53.53 Viettel 55,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
10 03.7887.53.53 Viettel 88,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
11 03.6666.7653 Viettel 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 03.66667.553 Viettel 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0366.00.5553 Viettel 64,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0328.556.553 Viettel 4,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 032.53.7.53.53 Viettel 44,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
16 0334.956.553 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0384.143.153 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 03888.20.353 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 0326.36.50.53 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0356.38.53.53 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 0347.898.653 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0337.4949.53 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 039.888.3553 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0363.49.49.53 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0363.49.49.53 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0363.49.49.53 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0375.253.253 Viettel 6,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
28 0398.053.053 Viettel 6,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
29 0357.28.4953 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0353.358.853 Viettel 700,000 đ Sim đối Đặt mua
31 03.8683.4953 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0386.49.49.53 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0377.33.4953 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0328.33.43.53 Viettel 2,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
35 033333.86.53 Viettel 2,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 03665511.53 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 033.53.14953 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0345678.753 Viettel 4,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0333.888.653 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0385.787.553 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0365.622.353 Viettel 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 0379.458.453 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0389.559.553 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0382.559.553 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0376.559.553 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua