Sim Đuôi 52 đầu 08

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0827.751.752 Vinaphone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0868.799.252 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
3 0868.165.152 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0865.265652 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0815123452 Vinaphone 4,290,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0888252352 Vinaphone 4,390,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0832052052 Vinaphone 4,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
8 0886797952 Vinaphone 4,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0889527952 Vinaphone 4,990,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0829995252 Vinaphone 5,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
11 0842952952 Vinaphone 5,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
12 0814552552 Vinaphone 5,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
13 0888052152 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0852523852 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0822288852 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0886655552 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0812121252 Vinaphone 5,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0814552552 Vinaphone 5,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
19 0838383252 Vinaphone 5,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 0843852852 Vinaphone 5,900,000 đ Sim taxi Đặt mua
21 0823455252 Vinaphone 5,990,000 đ Sim gánh Đặt mua
22 0818352352 Vinaphone 6,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
23 0833333552 Vinaphone 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0833333152 Vinaphone 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0888797952 Vinaphone 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0818352352 Vinaphone 6,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
27 0833333252 Vinaphone 6,900,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0853333352 Vinaphone 7,390,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0826952952 Vinaphone 7,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
30 0833399952 Vinaphone 7,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0855255252 Vinaphone 7,990,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 0829522952 Vinaphone 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0854567852 Vinaphone 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0852522252 Vinaphone 8,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
35 0888886952 Vinaphone 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0838999952 Vinaphone 9,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0848152152 Vinaphone 9,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
38 0818999952 Vinaphone 9,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0814567852 Vinaphone 10,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0889995252 Vinaphone 12,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
41 0832842852 Vinaphone 12,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0819152152 Vinaphone 12,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
43 0835678952 Vinaphone 15,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0858152152 Vinaphone 16,800,000 đ Sim taxi Đặt mua
45 0819999952 Vinaphone 25,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua