Sim Đuôi 50 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0355.033.550 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0359.1010.50 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
3 0339.20.3050 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
4 0387.550.050 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
5 0388.550.650 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0398.550.050 Viettel 900,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 03.99988.150 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0353.6060.50 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
9 032.665.6650 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0326.590.950 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0385.10.30.50 Viettel 15,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
12 0378.89.50.50 Viettel 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 03.7887.50.50 Viettel 88,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
14 0378.83.50.50 Viettel 56,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 0366.80.50.50 Viettel 64,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
16 03.6666.77.50 Viettel 72,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 03.6666.7650 Viettel 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 03.66667.550 Viettel 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 03.5555.8350 Viettel 56,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 033.778.50.50 Viettel 56,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 0328.57.50.50 Viettel 48,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
22 032.789.50.50 Viettel 64,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
23 032.50.1.50.50 Viettel 6,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0337.688.550 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0368.550.550 Viettel 8,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
26 0368.550.550 Viettel 10,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
27 0364.250.250 Viettel 5,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
28 0325.508.850 Viettel 785,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 03.5555.0150 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0388888.250 Viettel 2,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0366.69.1950 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0384.888.650 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 03.88585550 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 033.67.05550 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0332299.250 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0383.383.050 Viettel 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
37 0333337.150 Viettel 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0333335350 Viettel 4,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 038731.5550 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0335.92.1950 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 035.866.1950 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0355.460.450 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0383.558.550 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0387.556.550 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0376.553.550 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua