Sim Đuôi 5 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0394.14.07.95 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0339.26.01.95 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0365.366.595 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
4 0399.961.595 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
5 0343.393.395 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0342.675.575 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 03437.22355 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0342.668.335 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0345.599.755 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 037.383.5665 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0366.156.995 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0358.515.575 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0383.455.465 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0358.111.665 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0328.300.345 Viettel 900,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
16 0349.785.345 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
17 03333.983.75 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 03333.05.205 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0346.164.165 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0347.314.315 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0369.314.315 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0375.464.465 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0396.364.365 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0367.245.255 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0384.34.2015 Viettel 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 0395.30.1975 Viettel 600,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0327.84.2015 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 0328.67.2015 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0333.25.1965 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0369.59.1975 Viettel 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0344.38.1975 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0355.19.01.05 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0334.19.06.95 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0344.03.05.85 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
35 0382.19.02.85 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0346.05.11.85 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0384.16.11.85 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0347.05.12.85 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0379.12.03.85 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0394.17.12.85 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0342.17.10.85 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0374.26.04.85 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0335.17.02.85 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0339.19.04.85 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0345.11.07.85 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua