Sim Đuôi 45 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0328.300.345 Viettel 900,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
2 0349.785.345 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
3 037.345.4445 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 03.9393.4445 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0365.176.345 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
6 0365.261.345 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
7 03.9669.45.45 Viettel 8,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
8 039.63.63.345 Viettel 18,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
9 0382.888.345 Viettel 18,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
10 0378.84.45.45 Viettel 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
11 0378.83.45.45 Viettel 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
12 0373.5678.45 Viettel 72,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0369.144.145 Viettel 18,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
14 03.6666.77.45 Viettel 72,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 03.6666.7645 Viettel 64,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 03.6666.7545 Viettel 8,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
17 036.2222.445 Viettel 15,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0358.40.40.45 Viettel 72,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
19 0338.374.345 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
20 0396.618.345 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
21 0376.294.345 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
22 0329.961.345 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
23 0382.361.345 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
24 0363.975.345 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
25 0369.290.345 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
26 0392.635.345 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
27 0372.818.345 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
28 0355.710.345 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
29 039.35.38.345 Viettel 900,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
30 0398.702.445 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0329.706.545 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 0336.580.445 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0358.07.45.45 Viettel 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
34 0382.000.345 Viettel 1,800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
35 0359.000.345 Viettel 1,800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
36 0358.777.345 Viettel 3,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
37 0387.000.345 Viettel 2,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
38 0352.678.345 Viettel 3,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
39 0365.567.345 Viettel 2,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
40 0374.77.2345 Viettel 5,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
41 0364.045.045 Viettel 5,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
42 0373491345 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
43 0355.897.345 Viettel 545,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
44 0379.88.0345 Viettel 545,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
45 0382815345 Viettel 545,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua