Sim Đuôi 42 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0367.532.542 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 034.3333.742 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0338.041.042 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 03.555577.42 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 03333.022.42 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
6 0389.232.242 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0339.339.542 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0389.33.4442 Viettel 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 037.3333.042 Viettel 64,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 03.6666.77.42 Viettel 72,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 03.6666.7642 Viettel 64,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 03.6666.7542 Viettel 64,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0358.40.40.42 Viettel 64,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 033.42.5.42.42 Viettel 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 032.50.44442 Viettel 64,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0383.218.242 Viettel 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
17 0327.193.442 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0337.253.742 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0367040242 Viettel 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 03.6666.0442 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 03.2525.2442 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0397.227.442 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0339.229.442 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0394.447.442 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0387.447.442 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0387.446.442 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0378.446.442 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0384.446.442 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0392.446.442 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0376.445.442 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0393.449.442 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0392.449.442 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0379.448.442 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0395.440.442 Viettel 1,400,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0383.440.442 Viettel 1,400,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0379.441.442 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 03.78.78.78.42 Viettel 2,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0363.642.642 Viettel 4,900,000 đ Sim taxi Đặt mua
39 0375.442.442 Viettel 6,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
40 0374.442.442 Viettel 6,500,000 đ Sim taxi Đặt mua