Sim Đuôi 40 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 034.3333.940 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0398.20.30.40 Viettel 43,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
3 039.686.40.40 Viettel 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
4 0385.20.30.40 Viettel 51,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
5 0385.00.40.40 Viettel 64,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
6 0384.70.40.40 Viettel 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0382.888.440 Viettel 37,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0382.21.40.40 Viettel 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
9 0379.19.40.40 Viettel 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
10 0376.01.40.40 Viettel 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
11 0366.80.40.40 Viettel 57,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
12 03.6666.7840 Viettel 64,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 03.6666.7640 Viettel 64,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 03.6666.7540 Viettel 64,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0349.00.40.40 Viettel 64,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
16 0328.447.440 Viettel 4,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0325.70.40.40 Viettel 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0382.790.840 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 036.56789.40 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0333.777.040 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 0326.999.040 Viettel 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
22 0338.535.440 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0352.757.040 Viettel 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0385.442.440 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0376.443.440 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0388.445.440 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0393.447.440 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0378.445.440 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0393.443.440 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0378.443.440 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0399.443.440 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0383.442.440 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0383.441.440 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0382.449.440 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0394.448.440 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0363.640.640 Viettel 4,900,000 đ Sim taxi Đặt mua
37 0375.440.440 Viettel 6,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
38 0374.440.440 Viettel 6,500,000 đ Sim taxi Đặt mua