Sim Đuôi 34 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0348.327.234 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
2 0328.870.234 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
3 0325.508.234 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
4 0325.292.234 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
5 0382.514.234 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
6 0358.557.234 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
7 0334.344.334 Viettel 30,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 033939.79.34 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 039.254.0234 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
10 0356.4567.34 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0366.3668.34 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 03.5464.2434 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0333.888.934 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0395.30.32.34 Viettel 15,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
15 039.4446.234 Viettel 72,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
16 0389.789.234 Viettel 18,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
17 0389.33.44.34 Viettel 72,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0385.11.34.34 Viettel 44,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 038.333.6.234 Viettel 72,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
20 0379.15.34.34 Viettel 37,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 0379.14.34.34 Viettel 57,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
22 0379.14.24.34 Viettel 26,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
23 0374.36.35.34 Viettel 44,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 037.229.1234 Viettel 51,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
25 0366.94.1234 Viettel 46,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
26 036.678.1234 Viettel 25,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
27 0366.74.34.34 Viettel 44,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 03.6666.7934 Viettel 64,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 03.6666.7834 Viettel 64,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 03.6666.7634 Viettel 64,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 03.6666.7534 Viettel 64,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0352.099.334 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0348.568.234 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
34 0326.750.234 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
35 0382.258.234 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
36 03777717.34 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0349.874.834 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0336.98.1134 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
39 0344344334 Viettel 12,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0369.688.234 Viettel 2,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
41 0386.333.234 Viettel 2,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
42 0346.222.234 Viettel 4,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
43 0327154234 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
44 0396350234 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
45 0327.752.234 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua