Sim Đuôi 29 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0346.209.229 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0327.239.329 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 038.667.2229 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0377.22.2629 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0359.29.77.29 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0389.839.929 Viettel 850,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0375.567.929 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
8 0386.777.229 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 03455666.29 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 03.595.02229 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0392.79.39.29 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
12 039.599.1129 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
13 0344.1234.29 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0329.216.329 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 03333.733.29 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0327.733.929 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
17 0357.679.929 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0352.295.529 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0327.366.929 Viettel 750,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 0363.606.229 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 03.2939.1229 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0379.060.929 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
23 033.228.1929 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0382.8383.29 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0377.919.129 Viettel 750,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
26 0359.619.629 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0382.511.229 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0339.198.229 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0339.229.629 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0399.336.229 Viettel 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0368.039.229 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0353.139.929 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
33 0356.377.929 Viettel 750,000 đ Sim gánh Đặt mua
34 0356.356.329 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 03.27.01.2029 Viettel 900,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
36 0372.866.929 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
37 0328.263.829 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 033.9998.129 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
39 0383.19.39.29 Viettel 750,000 đ Sim gánh Đặt mua
40 032.66886.29 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0325.669.929 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 0384.96.29.29 Viettel 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 0378.83.29.29 Viettel 44,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
44 0374.21.25.29 Viettel 44,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 037.3333.929 Viettel 25,000,000 đ Sim gánh Đặt mua