Sim Đuôi 28 đầu 09

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0985.03.07.28 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0975.02.06.28 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0967.28.88.28 Viettel 11,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
4 0984.924.828 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0961.986.328 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0961471028 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
7 0981776928 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0962.76.2028 Viettel 5,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
9 0981660528 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0985414628 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0972030028 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0986761428 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 09.8855.2428 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0965.317.928 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 09666.50.228 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0966.320.328 Viettel 1,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0941.389.828 Vinaphone 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0916.229.828 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0914.266.828 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0972.444.528 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0989.333.028 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0977.8989.28 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0974.2244.28 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 098.4404.828 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0963.198.028 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
26 0962.109.828 Viettel 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
27 0917318328 Vinaphone 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0943282228 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0947126128 Vinaphone 5,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
30 0948678928 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0911982228 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0919558828 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0944284428 Vinaphone 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0949225228 Vinaphone 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0944727828 Vinaphone 6,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
36 0912328828 Vinaphone 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0919999328 Vinaphone 6,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0912123828 Vinaphone 7,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0916988828 Vinaphone 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0912182228 Vinaphone 8,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0918118828 Vinaphone 9,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0918002228 Vinaphone 15,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0911126128 Vinaphone 15,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0943328828 Vinaphone 1,190,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0946252528 Vinaphone 1,390,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua