Sim Đuôi 28 đầu 08

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0836.84.2828 Vinaphone 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
2 0826.99.2828 Vinaphone 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
3 083.799.2828 Vinaphone 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
4 0858286828 Vinaphone 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
5 0818881828 Vinaphone 4,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
6 0822626828 Vinaphone 4,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0812328328 Vinaphone 5,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
8 0826826628 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đối Đặt mua
9 0888881528 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0832283228 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0889998828 Vinaphone 5,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
12 0839081828 Vinaphone 5,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0835678928 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0833081828 Vinaphone 5,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 0832808328 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0826288828 Vinaphone 5,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
17 0812228828 Vinaphone 5,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0888862228 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0888800028 Vinaphone 5,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
20 0888877728 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0812328328 Vinaphone 5,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
22 0828333328 Vinaphone 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0836822228 Vinaphone 6,000,000 đ Sim đối Đặt mua
24 0888989828 Vinaphone 6,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
25 0825226228 Vinaphone 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0818626828 Vinaphone 6,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
27 0828688828 Vinaphone 6,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0818002028 Vinaphone 6,800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
29 0889227228 Vinaphone 7,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0858226228 Vinaphone 7,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0827827828 Vinaphone 8,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 0828727828 Vinaphone 8,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
33 0836677028 Vinaphone 15,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
34 0813228228 Vinaphone 17,900,000 đ Sim taxi Đặt mua
35 0845678928 Vinaphone 25,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0838228228 Vinaphone 30,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
37 0818081828 Vinaphone 30,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
38 0828288828 Vinaphone 35,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 0835383828 Vinaphone 690,000 đ Sim gánh Đặt mua
40 0837777328 Vinaphone 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0813228328 Vinaphone 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0844388828 Vinaphone 690,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 0855918928 Vinaphone 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0844248828 Vinaphone 790,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0816788828 Vinaphone 790,000 đ Sim gánh Đặt mua