Sim Đuôi 28 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 03636.889.28 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0346.393.828 Viettel 900,000 đ Sim gánh Đặt mua
3 0363.20.26.28 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0337.727.728 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0356.222228 Viettel 30,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 03.3434.2228 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0359.888.028 Viettel 750,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
8 0363.128.528 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0353.353.928 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0375.283.328 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0395.028.628 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0387.28.86.28 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0393.388.028 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
14 035.4444.728 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0332.252.128 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
16 0369.511.828 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
17 0353.820.828 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 036.202.2728 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0378.001.228 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0363.696.228 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0396.818.128 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
22 0328.007.228 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0326.363.328 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0395.797.228 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0338.168.928 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 03.7576.2028 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
27 0382.7788.28 Viettel 750,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0336.909.828 Viettel 750,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 0336.021.228 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0382.20.2128 Viettel 750,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
31 0379.8910.28 Viettel 750,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
32 0386.989.228 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0355.21.2028 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
34 0366.330.228 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 035.770.1828 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
36 0327.797.228 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0399.579.928 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0367.39.2628 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0326.25.2028 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
40 0398.1177.28 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 033.393.8628 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0389.20.25.28 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0395.366.628 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0359.030.228 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0377.938.928 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua