Sim đuôi 234 đầu 098

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0985.913.234 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0987.195.234 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0981.173.234 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0981.894.234 Viettel 2,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0981.446.234 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0987.786.234 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0985.29.1234 Viettel 20,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0981.28.1234 Viettel 25,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0983.59.2234 Viettel 2,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0985.426.234 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0988.009.234 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0981.688.234 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0989.679.234 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0986.798.234 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0987.255.234 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0989.389.234 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0988.766.234 Viettel 4,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0985.26.1234 Viettel 26,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0981.06.1234 Viettel 16,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0986.16.1234 Viettel 36,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0988.16.1234 Viettel 36,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 098.19.01234 Viettel 56,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0988881234 Viettel 300,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua