Sim Đuôi 23 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 033.662.662.3 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0387.227.223 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0387.225.223 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0355.794.123 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
5 034.94.11123 Viettel 900,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
6 0325.524.123 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
7 0343.766.123 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
8 0378.563.123 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
9 0347.961.123 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
10 0336.422.423 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0385.323.323 Viettel 15,000,000 đ Sim đối Đặt mua
12 0325.225.323 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 039.6668.323 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
14 03.5678.3823 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 03.7432.7423 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0332.3210.23 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
17 03.6668.3323 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 036.353.1323 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 0386.09.09.23 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 033.66879.23 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0333.27.02.23 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 035.66262.23 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0327.48.2023 Viettel 700,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0387.393.323 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
25 0356.3456.23 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 035.882.3223 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0338.223323 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0395.40.23.23 Viettel 37,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 039.4446.123 Viettel 72,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
30 038.3337.123 Viettel 72,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
31 0379.89.23.23 Viettel 72,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 0379.20.23.23 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
33 03.72.322223 Viettel 61,000,000 đ Sim đối Đặt mua
34 03.6666.7823 Viettel 76,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 03.6666.7623 Viettel 64,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 03.6666.7523 Viettel 64,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 035.2552.123 Viettel 13,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
38 0329.25.24.23 Viettel 44,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0356.614.123 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
40 0325.728.123 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
41 0355.09.3323 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 0389.417.123 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
43 0356.517.123 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
44 0358.567.123 Viettel 1,800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
45 0358.678.123 Viettel 3,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua