Sim Đuôi 2 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0343.75.1102 Viettel 1,200,000 đ Sim đặt biệt Đặt mua
2 0354.43.1102 Viettel 1,000,000 đ Sim đặt biệt Đặt mua
3 0329.42.1102 Viettel 1,200,000 đ Sim đặt biệt Đặt mua
4 0367.94.1102 Viettel 1,500,000 đ Sim đặt biệt Đặt mua
5 0343.50.1102 Viettel 1,200,000 đ Sim đặt biệt Đặt mua
6 0372.18.08.92 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0338.133.192 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0332.313.692 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0365.883.192 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0347.552.322 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0342.652.552 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0326.963.992 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0325.868.862 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 03882.77882 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0337.32.72.92 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
16 0335.82.92.82 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
17 0332.22.32.72 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 03456.02282 Viettel 900,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 0345.02.02.62 Viettel 900,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 0367.300.322 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0367.532.542 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 03333.966.02 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 034.3333.742 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0338.041.042 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0384.401.402 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0396.461.462 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0349.67.1982 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 0349.17.2012 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0334.37.1982 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 0376.98.1972 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0367.44.1992 Viettel 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0357.16.04.02 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0353.26.03.12 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0346.07.08.12 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0387.26.07.82 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0326.26.01.82 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0387.17.09.92 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0327.10.09.82 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0344.21.07.82 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0368.11.09.12 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0325.30.11.82 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0366.02.05.82 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0353.06.03.92 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0334.17.01.92 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0332.05.11.92 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua