Sim Đuôi 16 đầu 08

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0868.02.04.16 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0849999916 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0852516516 Vinaphone 5,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
4 0823516516 Vinaphone 5,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
5 0859516516 Vinaphone 5,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
6 0819000616 Vinaphone 5,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0848111116 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0819972016 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0888832016 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0888882316 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0818002016 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0886886616 Vinaphone 5,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0886688816 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0888881916 Vinaphone 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0833333216 Vinaphone 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0824022016 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0819032016 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0816052016 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0822516516 Vinaphone 6,900,000 đ Sim taxi Đặt mua
20 0818611116 Vinaphone 8,000,000 đ Sim đối Đặt mua
21 0815115116 Vinaphone 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0819112016 Vinaphone 8,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0814042016 Vinaphone 8,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0819999916 Vinaphone 10,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0889115116 Vinaphone 10,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0825616616 Vinaphone 10,900,000 đ Sim đối Đặt mua
27 0888862016 Vinaphone 12,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 0888881516 Vinaphone 12,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0816999916 Vinaphone 15,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0838888816 Vinaphone 16,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0886868616 Vinaphone 29,800,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 0854166616 Vinaphone 690,000 đ Sim gánh Đặt mua
33 0847777616 Vinaphone 690,000 đ Sim gánh Đặt mua
34 0845551116 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0847113116 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0886555116 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0848116616 Vinaphone 790,000 đ Sim gánh Đặt mua
38 0839816916 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0856117116 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0838191916 Vinaphone 890,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0852116616 Vinaphone 890,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 0886118816 Vinaphone 890,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0859166616 Vinaphone 1,090,000 đ Sim gánh Đặt mua
44 0832166616 Vinaphone 1,190,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0833119116 Vinaphone 1,190,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua