Sim Đuôi 16 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0325.715.716 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0347.85.2016 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0362.65.2016 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 037.335.2016 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0394.03.06.16 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
6 0349.04.04.16 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0399.12.02.16 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 039.866.1216 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 03.6326.6316 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 03333.19.516 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0377.339.116 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0339.899.116 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0339.322.116 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0329.1313.16 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0325.02.10.16 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
16 0392.09.06.16 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
17 032.78910.16 Viettel 850,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
18 032.890.1516 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 037.616.1516 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 033339.72.16 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0379.07.10.16 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
22 0382.98.1316 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0346.13.13.16 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 03.793979.16 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0356.356.016 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
26 0398.983.316 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0325.13.1816 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0358.86.86.16 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 03.9229.6116 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 03.6666.7816 Viettel 18,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 03.6666.7516 Viettel 64,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0326.18.28.16 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0375.06.86.16 Viettel 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
34 0357.324.616 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
35 0328.598.216 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0342.09.89.16 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0374.660.216 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0349.20.99.16 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0357.960.916 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0325.450.416 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0336.338.116 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 037.333.6116 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 03.5556.1116 Viettel 3,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0398.016.016 Viettel 6,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
45 0347.416.416 Viettel 5,500,000 đ Sim taxi Đặt mua