Sim Đuôi 14 đầu 08

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0867.7.3.2014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0819999914 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0827113114 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0819882014 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0888886614 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0833333114 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0818002014 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0888992014 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0888892014 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0812022014 Vinaphone 5,690,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0888682014 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0857113114 Vinaphone 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0859113114 Vinaphone 6,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0812042014 Vinaphone 6,600,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0823113114 Vinaphone 6,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0829012014 Vinaphone 7,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0825092014 Vinaphone 7,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0812032014 Vinaphone 7,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0824022014 Vinaphone 7,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0817032014 Vinaphone 7,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0814052014 Vinaphone 7,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0826082014 Vinaphone 7,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0816062014 Vinaphone 7,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0819032014 Vinaphone 8,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 0832113114 Vinaphone 9,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0856114114 Vinaphone 12,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
27 0886113114 Vinaphone 15,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0889113114 Vinaphone 16,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0847777814 Vinaphone 590,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0812345414 Vinaphone 790,000 đ Sim gánh Đặt mua
31 0833377714 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0848118114 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0856565614 Vinaphone 1,190,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0823456414 Vinaphone 1,390,000 đ Sim gánh Đặt mua
35 0889911114 Vinaphone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0886992014 Vinaphone 1,690,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 0819003014 Vinaphone 1,690,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
38 0827614614 Vinaphone 2,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
39 0822244414 Vinaphone 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
40 0846666614 Vinaphone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0886115114 Vinaphone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0834714714 Vinaphone 2,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
43 0846666614 Vinaphone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0888886114 Vinaphone 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0828314314 Vinaphone 3,990,000 đ Sim taxi Đặt mua