Sim Đuôi 13 đầu 08

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0869.396.113 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0869.868.313 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
3 0865.975.113 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0865.946.113 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0865.944.113 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0865.910.113 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0865.869.113 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0865.835.113 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0865.815.113 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0865.804.113 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0865.794.113 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0865.749.113 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0865.720.113 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0826.13.13.13 Vinaphone 30,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 0832.13.13.13 Vinaphone 30,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
16 0817171313 Vinaphone 4,390,000 đ Sim gánh Đặt mua
17 0849134913 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0886868613 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0888832013 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0833331113 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0819882013 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0858313313 Vinaphone 6,000,000 đ Sim đối Đặt mua
23 0888666613 Vinaphone 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0854112113 Vinaphone 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0827112013 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 0827032013 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0823112013 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 0888666613 Vinaphone 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0827092013 Vinaphone 7,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 0824042013 Vinaphone 7,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0823062013 Vinaphone 7,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0823452013 Vinaphone 7,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0825082013 Vinaphone 7,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 0829022013 Vinaphone 8,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0825132513 Vinaphone 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0828102013 Vinaphone 8,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 0837112113 Vinaphone 9,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0829082013 Vinaphone 9,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 0817112113 Vinaphone 11,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0888862013 Vinaphone 12,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 0813313313 Vinaphone 15,000,000 đ Sim đối Đặt mua
42 0847777513 Vinaphone 590,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0822244413 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0852117113 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0858899113 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua