Sim Đuôi 13 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0395.383.313 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
2 0378.321.213 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0329.49.2013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 034.25.1.2013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 03.688.688.13 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0395.213.213 Viettel 10,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
7 0372.90.2013 Viettel 700,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 033.616.2013 Viettel 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0377.713.813 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0355.355.213 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0357.13.16.13 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 039.904.2013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 035.899.1213 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0362.531.513 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0359.27.03.13 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
16 0376.018.113 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0379.396.113 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0356.3388.13 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 03.9631.9613 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 03.4444.3513 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 03.999.22.313 Viettel 44,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
22 0376.04.13.13 Viettel 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
23 03.6666.7813 Viettel 64,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 03.6666.77.13 Viettel 72,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 03.6666.7613 Viettel 96,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 03.6666.7513 Viettel 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 03.5555.8513 Viettel 56,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0355.12.12.13 Viettel 76,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0339.2268.13 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0354.52.12.13 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0395.365.113 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0352.113.113 Viettel 35,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
33 0395.6666.13 Viettel 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0338.12.12.13 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0393503113 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0338207113 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0364160213 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0374.11.03.13 Viettel 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 0367.01.09.13 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0394.13.07.13 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0383.23.07.13 Viettel 785,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0346.09.05.13 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0339.01.05.13 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0372.07.10.13 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
45 0376.17.07.13 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua