Sim đuôi 12 đầu 097

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0979.030.212 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 097.136.1912 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0978.16.0012 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0978.839.912 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0979.153.612 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0977.186.312 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0976.2535.12 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0977.158.812 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0972.944.112 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0973.955.112 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0972.440.212 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0978.56.1812 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0979.27.1812 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 097.299.1512 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0971.983.812 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0972.590.212 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0971.880.212 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0973.539.112 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0972.716.012 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0972.396.112 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0972.165.212 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0971.255.912 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 097.1155.012 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 097.6666.912 Viettel 41,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 097.6666.512 Viettel 41,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 097.6666.312 Viettel 41,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0979.432.812 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0972.644.012 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0978.464.112 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0971.82.52.12 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0977.66.28.12 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0972.688.112 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0971.889.212 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0979.4.4.2012 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0971.932.912 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0979.21.2012 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 09.757557.12 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 097.13.36912 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0973.92.2012 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0973.82.2012 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 097.993.1112 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 097.2008.5.12 Viettel 785,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0977.370.112 Viettel 785,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0978.376.212 Viettel 785,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0978.849.212 Viettel 785,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua