Sim Đuôi 12 đầu 08

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0849999912 Vinaphone 4,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0819882012 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0856662012 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0888188812 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0812221112 Vinaphone 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0829122012 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0888886812 Vinaphone 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0833333112 Vinaphone 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0888800012 Vinaphone 6,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
10 0829072012 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0828122012 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0823042012 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0817032012 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0813082012 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0824042012 Vinaphone 6,600,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0825072012 Vinaphone 7,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0886868612 Vinaphone 7,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0829092012 Vinaphone 7,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0889999112 Vinaphone 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0888885012 Vinaphone 8,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
21 0822122012 Vinaphone 8,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0889999112 Vinaphone 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0822222012 Vinaphone 15,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0822222112 Vinaphone 20,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0852121212 Vinaphone 45,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 0845555912 Vinaphone 590,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0847777512 Vinaphone 590,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0813555012 Vinaphone 790,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
29 0832115112 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0852777112 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0848678012 Vinaphone 790,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
32 0888779912 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0838120212 Vinaphone 890,000 đ Sim gánh Đặt mua
34 0852332012 Vinaphone 890,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0845555112 Vinaphone 990,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0886118112 Vinaphone 1,090,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0835113112 Vinaphone 1,190,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0838777012 Vinaphone 1,190,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
39 0856868012 Vinaphone 1,190,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
40 0852122112 Vinaphone 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0818000912 Vinaphone 1,390,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0816111012 Vinaphone 1,390,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
43 0835811112 Vinaphone 1,390,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0855682012 Vinaphone 1,390,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
45 0886567012 Vinaphone 1,390,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua