Sim Đuôi 12 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0349.17.2012 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0353.26.03.12 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0346.07.08.12 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0368.11.09.12 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 037.4567.912 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0362.5689.12 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0386.511.512 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 037.9999.212 Viettel 2,800,000 đ Sim gánh Đặt mua
9 0394.311.312 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 032.9779.012 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
11 0358.1234.12 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0383.368.912 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0338.12.15.12 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0385.505.012 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
15 037.34568.12 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 039.838.0012 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
17 0336.102.212 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0369.12.89.12 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0379.712.812 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 037.88.5.12.12 Viettel 56,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 0378.84.12.12 Viettel 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
22 0378.75.12.12 Viettel 6,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
23 0367.222.112 Viettel 14,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 03.6666.77.12 Viettel 72,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 03.5255.2112 Viettel 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0334.30.15.12 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0337.498.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
28 0345.774.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
29 0327.619.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
30 0367.430.212 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
31 0374.940.212 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 0372.012.012 Viettel 12,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
33 0359.0.3.6.9.12 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0338199112 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0347.18.03.12 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0379155112 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0372088212 Viettel 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
38 0397010412 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0382.13.06.12 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0393.10.02.12 Viettel 785,000 đ Sim gánh Đặt mua
41 0337.01.07.12 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0359240412 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0336.240412 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0372.17.02.12 Viettel 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0385.05.06.12 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua